TƏLİMLƏR

Şəbəkə İnzibatçılığı

Şəbəkə İnzibatçılığı (Cisco CCNP ENCOR)

3 ay / 48 saat 300 m / aylıq

Mövzu başlıqları:

Modul 1. IP Routing Texnologiyaları
- Static və default route – sazlanması və analizi
- Routing metodları və routing protokolları haqqında
- Dynamic routing növləri və analizi
- OSPFv2 və OSPFv3 - çalışma mexanizmi, sazlanması və yoxlanılması
- OSPFv2 və OSPFv3 - database-in analizi və yoxlanılması
- EIGRP çalışma mexanizmi, sazlanması və yoxlanılması
- BGP protokolunun işləmə mexanizmi və sazlanması
- eBGP və iBGP arasında fərqlər və dizayn fərqləri
- BGP atributları və onların analizi
- LAB – OSPFv2 və OSPFv3 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
- LAB – EIGRP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
- LAB – BGP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 2. LAN Switching Texnologiyaları
- Spanning Tree protokolunun işləmə prinsipi
- Ənənəvi Spanning Tree protokolu
- Qabaqcıl STP protokolları: RPVST+, MST
- Switchdə istifadə olunan port növləri: Access və Trunk
- VLAN anlayışı və onun növləri
- VTP protokolu və onun şəbəkədə istifadəsi
- VTP və manual pruning
- Etherchannel protokollarının növləri: LACP və PAGP
- Etherchannel load balancing izahı
- Etherchannel problemləri və onların aradan qaldırılması
LAB – LACP protokolunun sazlanması
LAB – STP sazlamaları
LAB – VTP protokolunun sazlanması

Modul 3. Wireless şəbkələrinin əsasları
- Wireless şəbəkələrinin komponentləri haqqında
- Wireless şəbəkəsinin arxitekturası və işləmə prinsipləri
- Wireless şəbəkəsinin qurulması
- Wireless şəbəkəsində yaranan problemlər və onların aradan qaldırılması

Modul 4. IP Servisləri
- NAT/PAT işləmə mexanizmi və sazlanması
- QoS haqqında ilkin məlumat
- FHRP iş prinsipləri
- FHRP protokolları haqqında məlumat: HSRP, VRRP və GLBP
- FHRP protokollarının sazlanması
LAB – HSRP protokolunun sazlanması
LAB – NAT/PAT sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 5. Şəbəkə Qurğularında Təhlükəsizlik Həlləri
- Təhlükəsizlik həlləri haqqında
- Şəbəkədə istifadəçi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
- ACL-lərin növləri və imkanları haqqında
- Wireless şəbəkələrinin təhlükəsizliyi (WPA, WPA2, WPA3)
- Şəbəkə ekranlarının iş prinsipləri, NGFW və ZBFW haqqında
LAB – IPv4 ACL sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 6. Şəbəkənin avtomatlaşdırılması texnologiyaları
- Virtuallaşdırma texnologiyaları haqqında
- Şəbəkə avtomatlaşdırılmasının əsasları
- SDN texnologiyası və onun komponentləri
- Sazlama fayllarının idarə olunması alətləri (Ansible, puppet, chef)
- REST API və JSON tipli məlumatlar haqqında

Modul 7. Yekun Imtahan

Laboratoriya saatları üçün təyin olunmuş əsas mövzular:
LAB1 – OSPFv2 və OSPFv3 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
LAB2 – EIGRP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
LAB3 – BGP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
LAB4 – LACP protokolunun sazlanması
LAB5 – STP sazlamaları
LAB6 – VTP protokolunun sazlanması
LAB7 – HSRP protokolunun sazlanması
LAB8 – NAT/PAT sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
LAB9 – IPv4 ACL sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Qeyd : Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris  laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.