TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Proqramlaşdırma

Python və Data Analitika

6 ay / 96 saat 260 m

Modul 1. Ümumi anlayışlar
- Niyə Python öyrənməliyik ?
- Kursa necə dəvam edəcəyik ?
-Lazım olan proqramların yazılması
- Python faylları və Pycharm

Modul 2. Python-un Əsas obyektləri və Məlumat sistemləri
- Pythonda Verilənlərin  Tipləri – Integer, String və Float
- Əsas riyaziyyat operatorları
- Print funksiyası və formatlamaq, tip dəyişiklikləri
- Pythonda Verilənlərin  Tipləri – List, Dictionary, Tuple
- İstifadəçidən məlumat almaq
- Məntiqi və müqayisə operatorları
- If, Elif və Else blokları
- Pythonda Dövrlər – For, While
- Pythonda ilkin funksiya və ifadələr- range(), Break və Continue
- List Comprehension

Modul 3. Python alətləri
- Funksiyalar
- Metodlar

Modul 4. Modullar
- Modulların məntiqi
- Math Modulu
- Öz modulumuzu yazmaq
- Random və Time Modulu

Modul 5. Obyekt yönümlü proqramlaşdırma (OOP)
- OOP məntiqi
- OOP – Siniflər
- OOP - Metodlar
- OOP - Inheritance
- OOP - Xüsusi Metodlar
- OOP – Öz sinifimizi yazmaq

Modul 6. Xəta və istisnalar
- Xəta və istisnalar nədir
- try, except, finally blokları

Modul 7. Fayllarla iş
- Faylları oxumaq və yazmaq
- Fayl funksiyaları

Modul 8. Pythondakı xüsusi Funksiyalar
- Map funksiyası
- Reduce funksiyası
- Filter funksiyası
- Zip funksiyası
- Enumerate funksiyası
- All ve Any funksiyaları

Modul 9. Yuxarı səviyyəli tiplər
- Stringlərin Metodları
- Sets və Metodları
- Listlər və Metodları
- Kodlama Egzersizi - Bir Metin Üzerinde İşlemler

Modul 10. Yuxarı səviyyəli funksiyalar və siniflər
- Funksiyaların xüsusiyyətləri və Decoratorlar
- İç-içə keçmiş funksiyalar və Parametrləri
- Parametr kimi qaytarılan funksiyalar
- Decorator Funksiyalar
- Iteratorlar ve Generatorlar

Modul 11. Yuxarı səviyyəli Modullar
- Datetime Module
- Os
- Sys
- Requests, JSON, BeautifulSoup

Modul 12. PyQt5
- PyQt5 Qurulması
- PyQt5 – Pəncərə düzəldilməsi və əməliyyatları
- PyQt5 – Düymə düzəldilməsi
- PyQt5 - Horizontal ve Vertical Box Layout
- PyQt5 - QLineEdit və Input sahələri
- PyQt5 – Checkbox, RadioButton, QTextEdit
- PyQt5 – Menu və alt menu lar

Modul 13. Sqlite Verilənlər bazası
- Cədvəl (Table) yaratmaq
-  Cədvəllər üzərində əməliyyatlar

Modul 14. Flask Framework ilə Web
- Xampp Paketi ilə MySql
- Flask Url
- Jinja Template
- Template Inheritance ve Blocklar
- Bootstrap və Navigation Bar
- WTForms
- CKEditor
- Code Snippet

Modul 15. Django Framework ilə Web
- Djangonun Hazır Modeli
- Article Model
- Django Shell ilə ORM
- Django URL
- Template Inheritance
- Crispy
- get_object_or_404
- CKEditor
- File Upload
- Code Snippet
- Comment Form

Modul 16. Python ilə Data analyst
- Numpy Arrayləri, İndekslənməsi
- Numpy funksiya və metodları
- Pandas

Modul 17. Python ilə Data visualization
- Matplotlib
- Figurelar , Subplotlar və Axeslar
- Grafiklər üzərində əməliyyatlar