TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Microsoft

Microsoft Exchange Server 2016

3 ay / 48 saat 240 m

Microsoft Exchange Server 2016-nın idarə olunması

Modul 1. Microsoft Exchange Server 2016-nın tətbiqi
- Exchange Server 2016 haqqında ümumi məlumat
- Exchange Server 2016 üçün tələblər və tətbiqetmə seçimləri
Lab: Microsoft Exchange Server 2016-nın tətbiqi

Modul 2. Microsoft Exchange Server 2016 serverlərin idarə olunması
- Exchange Server 2016-nın idarə olunması
- Exchange 2016 Mailbox server haqqında ümumi məlumat
- Mailbox serverlərin konfiqurasiyası
- Mailbox verilənlər bazasının yaradılması və konfiqurasiyası
Lab. Mailbox serverlərin tənzimlənməsi

Modul 3. Qəbuledici obyektlərin idarə olunması
- Exchange Server 2016 qəbulediciləri
- Exchange Server qəbuledicilərinin idarə olunması
- Ünvan siyahılarının və siyasətin(policy) konfiqurasiyası
Lab: Exchange Server qəbuledicilərinin və ümumi(public) qovluqların  idarə olunması
- Qəbuledicilərin idarə olunması
- Ümumi qovluq mailboxların idarə olunması
Lab: Exchange Server elektron e-mail ünvan siyahılarının və siyasətin idarə olunması
- e-mail ünvan siyasətinin idarə olunması
- Ünvan siyahıları və ünvan kitabı siyasətini idarə etmək

Modul 4. Microsoft Exchange Server 2016 və Exchange Management Shell-in istifadəsi ilə qəbuledici obyektlərin idarə olunması
- Exchange Management Shell haqqında ümumi məlumat
- Exchange Management Shell vasitəsilə Exchanger Server 2016-nın idarə olunması
- Exchange Management Shell skriptləri vasitəsilə Exchanger Server 2016-nın idarə
  olunması
Lab: Microsoft Exchange Server 2016 və Exchange Management Shell-in istifadəsi ilə qəbuledici obyektlərin idarə olunması
- Exchange Management Shell vasitəsilə qəbuledicilərin idarə olunması
- Exchange Management Shell vasitəsilə Exchanger Serverin idarə olunması

Modul 5. Müştəri üçün bağlantının həyata keçirilməsi
- Exchange Server 2016-da müştəri üçün girişin təmin olunması xidmətlərinin
  konfiqurasiyası
- Müştəri xidmətlərinin idarə olunması
- Müştəri bağlantısı və Exchange Server 2016 xidmətlərinin yayımı
- Veb üzərində Outlook-un konfiqurasiyası
- Exchange Server 2016-da mobil mesajlaşmanın konfiqurasiyası
Lab: Exchange Server 2016-da müştəri üçün giriş xidmətlərinin tətbiqi və konfiqurasiyası
- Müştəri girişi üçün sertifikatların konfiqurasiyası
- Müştəri üçün giriş seçimlərinin konfiqurasiyası
- Xüsusi MailTips konfiqurasiyası
Lab: Exchange Server üzərində müştəri üçün giriş xidmətlərinin tətbiqi və konfiqurasiyası
- Outlook üçün Exchange Server 2016 konfiqurasiyası
- Microsoft Exchange ActiveSync konfiqurasiyası

Modul 6. Exchange Server 2016-da yüksək əlçatımlılığın(high availability) idarə olunması
- Exchange Server 2016-da yüksək əlçatımlılıq
- Yüksək əlçatımlı mailbox verilənlər bazasının konfiqurasiyası
- Müştəri giriş xidmətlərinin yüksək əlçatımlılığının konfiqurasiyası
Lab: DAGs tətbiqi
- Verilənlər bazası əlçatımlılıq qrupunun yaradılması və konfiqurasiyası
Lab: Yüksək əlçatımlılığın tətbiqi və sınaqdan keçirilməsi
- Müştəri giriş xidmətləri üçün yüksək əlçatımlılıq həllinin tətbiqi
- Yüksək əlçatımlılıq konfiqurasiyasının sınaqdan keçirilməsi

Modul 7. Microsoft Exchange Server 2016 üçün qəzadan sonra bərpa prosedurunun tətbiqi
- Exchange Server 2016 backup-ın tətbiqi
- Exchange Server 2016 recovery-nin tətbiqi
Lab: Exchange Server 2016-nın ehtiyat nüsxəsinin çıxarılması
- Exchange Server 2016 məlumatlarının geri qaytarılması
- Exchange Server DAG üzvlüyünün(könüllü) geri qaytarılması
Lab: Microsoft Exchange Server 2016 üçün qəzanın bərpa olunması prosedurunu tətbiqi

Modul 8. Mail axının tənzimlənməsi və idarə olunması
- Mail axını haqqında ümumi məlumat
- Mail axınının konfiqurasiyası
- Axın qaydalarının idarə olunması
Lab: Mail axınının konfiqurasiyası
- Mail-lərın çatdırılmasında yaranan problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması
- İmtina olunan axın qaydasının konfiqurasiyas
- Maliyyə məlumatları üçün DLP siyasətinin konfiqurasiyası

Modul 9. Antivirus, antispam və malware qorunmasının təmin olunması
- Mailların təhlükəsizliyi üçün Edge axın serverinin tətbiqi və idarə olunması
- Exchange Server 2016 üçün Antivirus həllərinin tətbiqi
- Exchange Server 2016 üçün Antispam həllərinin tətbiqi
Lab: Mailların təhlükəsizliyinin konfiqurasiyası
- EdgeSync konfiqurasiyası və testləşdirilməsi
- Exchange Server 2016 üzərində antivirus, antispam və malware qorunması
  xüsusiyyətlərinin konfiqurasiyası

Modul 10. Microsoft Exchange Server Online qurulumunun tətbiqi və idarə olunması
- Exchange Online və Office 365 haqqında ümumi məlumat
- Exchange Online idarə olunması
- Exchange Online-a miqrasiyanın tətbiqi
Lab: Exchange Online-ın idarə olunması

Modul 11. Microsoft Exchange Server 2016-nın monitorinqi, nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması
- Exchange Server 2016-nın monitorinqi
- Verilənlər bazasının mövcudluğunda yaranmış nasazlıqların aşkarlanması və aradan
  qaldırılması
- Müştəri giriş xidmətlərində yaranmış nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması

Modul 12. Exchange Server 2016-nın təhlükəsizliyi və qorunub saxlanması
- RBAC (Role-based Access Control) vasitəsilə Exchange Serverin qorunması
- Exchange Server 2016-da audit girişin konfiqurasiyası
- Exchange Server 2016-nın qorunub saxlanması

Microsoft Exchange Server 2016-nın dizaynı və qurulumu

Modul 1. Exchange Server 2016 qurulumunun planlaşdırılması
- Exchange Server 2016-da yeni xüsusiyyətlər
- Exchange Server 2016-nın qurulumu üçün biznes tələblərinin toplanması
- Exchange Server deployment üçün planlaşdırma
- Unified Messaging (UM) deployment dizaynı
Lab: - Exchange Server qurulumu üçün planlaşdırma
- Mövcud maillaşma infrastrukturunun qiymətləndirilməsi
- Tələblərin müəyyənləşdirilməsi
- Müzakirə: Exchanger Server 2016 üçün qurulum dizaynı

Modul 2. Exchange Server 2016 Mailbox xidmətlərinin planlaşdırılması və qurulumu
- Exchange Server aparat təminatı tələblərinin planlaşdırılması
- Virtualizasiya və  Microsoft Azure inteqrasiyası üçün Exchange Server planlaşdırılması
- Ümumi qovluqların(public folders) planlaşdırılması və tətbiqi
Lab: Exchange virtualizasiya, mailbox verilənlər bazası və ümumi qovluqların planlaşdırılması və tətbiqi
- Virtualizasiya üçün planlaşdırma
- Mailbox verilənlər bazası üçün planlaşdırma
- Mailbox verilənlər bazasının tətbiqi

Modul 3. Mail axının planlaşdırılması və tətbiqi
- Mail axını istiqamətinin dizaynı
- Axın xidmətlərinin dizaynı
- Mailların marşrutunun perimetrinin dizaynı
- Axınn uyğunluğunun dizaynı və tətbiqi
Lab: Mail axınının planlaşdırılması və tətbiqi
- Zəruri və etibarlı mail axınının planlaşdırılması
- Axın uyğunluğunun planlaşdırılması
- Axın uyğunluğunun tətbiqi

Modul 4. Müştəri girişinin planlaşdırılması və qurulumu
- Exchange Server 2016 müştərilərinin planlaşdırılması- Office Online Server
  planlaşdırılması və tətbiqi
- Exchange vasitəsilə SharePoint 2016 coexistence tətbiqi
- Xarici müştəri girişinin dizaynı
Lab: Müştəri giriş həllərinin planlaşdırılması və tətbiqi
- Namespace-lərin planlanması və konfiqurasiyası
- Müştəri giriş xidmətləri üçün seçimlərin planlanması və konfiqurasiyası
- Office Online Server planlanması və qurulumu
- Reverse proxy-nin planlaşdırılması və tətbiqi

Modul 5. Yüksək əlçatımlılığın dizaynı və tətbiqi
- Exchange Server 2016 üçün yüksək əlçatımlılığın planlaşdırılması
- Load balancing planlaşdırılması
- Saytın dayanıqlığınnın planlaşdırılması
Lab: Saytın dayanıqlığının dizaynı və tətbiqi
- Lag database nüsxəsinin yaradılması
- Saytın dayanıqlılığının tətbiqi
- Saytın dayanıqlığının yoxlanılması