TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
İT İdarəçiliyi

ITILv4 Foundation

1 ay / 16 saat 300 m

Dinləyicilər:
- İT rəhbərlər və əməkdaşlar
- Hər hansı bir xidmət menecerlər və digər əməkdaşlar
- İT xidmətləri ilə əlaqəli olan əməkdaşlar
- İT konsultant və təlimçilər
- İT auditorlar
- İT İdarəetməsi üzrə bilik qazanmaq istəyən tələbələr və s.

Təlim iştirakçıları aşağıdakı sahələrdə bilik və təcrbə qazanacaqlar:
- Əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin vacibliyi
- Açıqlıq və şəffaflığın təmin edilməsi
- Davamlı inkişaf və avtomatlaşdırma
- Sistemli Yanaşma
- Dəyər və xidmət münasibətlərinin birgə yaradılması
- İTİL xidmətlər dəyərinin bütün komponentləri
- Dəyər zəncirinin bütün addımları

Təlim planı:
- İTİL Dünyası
- Xidmətlərin idarə edilməsi
- İTİL xidmətlərin dəyər yaradılma sistemi
- Xidmət idarəetməsinin dörd aspekti
- İTİL üzrə əsas prinsiplər
- Dəyər zənciri
- İTİL üzrə idarəetmə təcrübələri
- Sertifikatlaşdırma haqqında məlumat