TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Sistem İnzibatçılığı

Cloud fundamentals(Azure, AWS, Google)

2 ay / 32 saat 250 m

1. Bulud konsepti
- IaaS, SaaS, PaaS
- Public, Private, Hybrid
- Yüksək əlçatanlıq, dayanıqlılıq, elastiklik, çeviklik, fəlakət qurtarma
- Azure, AWS və Google Cloud ilə tanışlıq
Lab: hər üç bulud xidməti üzərində hesabların yaradılması

2. Fiziki və məntiqi arxitektura: Azure, AWS, Google Cloud
- Regionlar
- “Availability Zone” -lar
- İyerarxiya
- Kimlik doğrulaması və icazələrin idarə edilməsi - IAM
- “Role”-lar
- “Policy”-lər
- Hesab və ödəniş/abonəlik növləri
- Monitorinq
- Qiymət hesablanması
Lab: Qiymət hesablanması

3. “Compute” xidmətləri
- Azure Compute: Virtual Machines, App Service, Azure Functions, AKS və s.
- AWS Compute: EC2, Lightsail, Elastic Beanstalk, EKS, AWS Lambda, ELB və s.
- Google Cloud Compute: Compute Engine, App Engine, Kubernetes Engine, Cloud
  Functions, Cloud Run.
Lab: hər üç bulud xidməti üzərində virtual maşının yaradılması
Lab: Cloud CLI

4. “Networking” xidmətləri
- Azure Networking: Virtual Network, ExpressRoute, VPN Gateway, Azure DNS, CDN və s.
- AWS Networking: VPC, ELB, Route 53, Direct Connect, VPN, Cloud Front və s.
- Google Cloud Networking: VPC, Load Balancing, VPN, Interconnect, Cloud CDN və s.
Lab: hər üç bulud xidməti üzərində yeni şəbəkə arxitekturasının qurulması.

5. “Storage” xidmətləri
- Azure Storage: Azure Blobs, Azure, Files, Azure Queues, Azure Tables, Azure Disks.
- AWS Storage: S3, EFS, FSx, EBS və s.
- Google Cloud Storage: Filestore, Cloud Storage, Persistent Disks.
Lab: hər üç bulud xidməti üzərində obyekt saxlanclarının tənzimlənməsi

6. Verilənlər bazası xidmətləri
- Azure: Azure SQL Database, Cosmos DB, Azure Synapse, Database for MySQL, Database    for PostgreSQL və s.
- AWS: Amazon Aurora, Amazon RDS, Redshift, DynamoDB və s.
- Google Cloud: Bigtable, BigQuery, Datastore, Firestore, Spanner, SQL və s.
- Lab: hər üç bulud xidməti üzərində SQL verilənlər bazasının qurulması