TƏLİMLƏR

Microsoft

Windows 10 - Qurulum və Tənzimləmə (70-698)

2 ay / 32 saat 160 m

1. Qurulum tələblərinin müəyyən edilməsi

- avadanlığın inventar edilməsi, Windows 10 ilə uyğunluğun müəyyən edilməsi
- upgrade və miqrasiya strategiyasının dizayn edilməsi

2. Windows 10 Qurulumu

- qurulum seçimləri
- biznes mühitində Windows 10 dizaynı və qurulumu
- qurulum xətalarının araşdırılması

3. Qurulum sonrası tənzimləmələr

- istifadəçi interfeysinin tənzimlənməsi
- tənzimləmələrin GPO vasitəsilə tətbiq edilməsi
- avadanlıqların tənzimlənməsi
- aktivləşdirilmə

4. Şəbəkənin tənzimlənməsi

- ip tənzimlənməsi
- name resolution
- Windows Firewall and Advanced Security tənzimləmələri
- wi-fi və wi-fi direct tənzimləmələri
- şəbəkə problemlərinin və ya xətalarının araşdırılması

5. Saxlancın tənzimlənməsi

- file sistem və volume-ların tənzimlənməsi
- storage spaces -in tənzimlənməsi
- virtual sərt disklərin yaradılması və tənzimlənməsi
- saxlanc problemlərinin və ya xətalarının araşdırılması

6. Məlumatların icazə və istifadəsinin tənzimlənməsi

- file və printer paylaşma
- qovluq paylaşımı tənzimlənməsi
- share və NTFS icazələrin tənzimlənməsi
- istifadəçi və qrupların tənzimlənməsi
- icazə və istifadə ilə bağlı problemlərin araşdırılması

7. Proqram təminatlarının tənzimlənməsi

- desktop apps və store apps -ların qurulumu, silinməsi
- app-ların GPO, MDT, SCCM kimi alətlər vasitəsilə paylanması

8. Kənardan idarə

- kənardan idarə alətlərinin tənzimlənməsi
- Remote Desktop, Remote Assistance
- Powershell remoting tənzimlənməsi
- MMC və powershell vasitəsilə tənzimləmələr
- RSAT

9. Windows-un monitorinqi

- Event Viewer analizi
- Task Manager, Resource Monitor vasitəsilə sistem monitorinqi
- performans problemlərinin araşdırılması

10. Sistem və məlumat bərpasının tənzimlənməsi

- system restore tənzimlənməsi
- refresh və reset
- WinRE
- Windows Backup
- VSS, File History