TƏLİMLƏR

Microsoft

System Center Configuration Manager (SCCM)

3 ay / 48 saat 300 m
Biznes mühitində kompüterlərin və mobil avadanlıqların idarə edilməsi:
 
- müəssisə daxilində sistem idarəetməsi üçün istifadə olunan biznes həllərinə ümumi baxış
- SCCM arxitekturası
- SCCM inzibatçılığı üçün istifadə olunan alətlər
- SCCM Site-ın monitorinqi və problemlərin həlli üçün alətlər.
 
Query və report-lar vasitəsilə məlumatların analizi:
 
- query-lər ilə tanışlıq
- SQL Server Reporting Services qurulumu və tənzimlənməsi
- LAB
 
İdarəetmə sisteminin kompüterlərin və mobil avadanlıqların idarəetməsi üçün hazırlanması:
 
- site boundaries və boundary qruplarının tənzimlənməsi
- resource discovery –nin tənzimlənməsi
- mobil avadanlıqların idarə edilməsi üçün Exchange Server connector-un tənzimlənməsi
- user və device collections vasitəsilə resurların qruplaşdırılması
- LAB
 
Client-lərin qurulması və idarə edilməsi:
 
- SCCM client haqqında
- SCCM client-in qurulması
- SCCM client statusunun monitorinqi və tənzimlənməsi
- SCCM client parametrlərinin idarə edilməsi
- LAB
 
Kompüter və proqram təminatlarının inventarizasiyasının idarə edilməsi:
 
- inventar məlumatlarının toplanması
- proqram təminatı səviyyəsində və avadanlıq səviyyəsində inventarizasiyanın tənzimlənməsi
- software metering
- asset intelligence
 
Məzmunun paylanması və idarə edilməsi üçün distribution point üzərində yerləşdirilməsi:
 
- məzmunun idarə edilməsi üçün infrastrukturun hazırlanması
- məzmunun distribution point üzərində yerləşdirilməsi və idarə edilməsi
- LAB
 
Proqram təminatlarının paylanması və idarə edilməsi:
 
- proqram təminatı idarəetməsi
- proqram təminatlarının yaradılması
- proqram təminatlarının paylanması
- proqram təminatlarının idarə edilməsi
- virtual proqram təminatlarının SCCM vasitəsi ilə paylanması
- Windows Store proqram təminatlarının paylanması
- LAB
 
İdarə olunan kompüterlərdə yenilənmələrin idarə edilməsi:
 
- yenilənmələrin tətbiqi prosesi
- SCCM infrastrukturunun yenilənmələrin idarəsi üçün hazırlanması
- yenilənmələrin idarə edilməsi
- avtomatik paylanma qaydalarının tənzimlənməsi
- yenilənmələri tətbiqi rosesinin monitorinqi və problemlərin həlli
- LAB
 
İdarə olunan kompüterlər üçün Endpoint Protection -un tətbiqi:
 
- SCCM -də Endpoint Protection
- Endpoint Protection-un qurulması, tənzimlənməsi və monitorinqi
- LAB
 
Uyğunluq və təhlükəsiz məlumat icazəsi:
 
- uyğunluq tənzimləmələri
- uyğunluq nətilərinin görüntülənməsi
- resurs və məlumat icazələrinin idarə olunması
 
Əməliyyat sistemi paylanması prosesinin idarə olunması:
 
- əməliyyat sistemi paylanması
- Site-ın əməliyyat sistemi paylanması üçün hazırlanması
- Windows as a service
- LAB
 
SCCM site-ın idarə olunması:
 
- role-based inzibatçılığın tənzimlənməsi
- kənardan qoşulma alətlərinin tənzimlənməsi
- SCCM site-ın ehtiyat nüsxəsinin alınması və bərpası
- SCCM infrastrukturunun yenilənməsi
- LAB
 
SCCM infrastrukturunun internet və mobil avadanlıqların idarə edilməsi üçün genişləndirilməsi:
 
- internet əsaslı avadanlıqların idarə edilməsi
- mobil avadanlıqların idarə edilməsi
- Microsoft Store for Business
- Microsoft Co-Management
- LAB