TƏLİMLƏR

Şəbəkə İnzibatçılığı

Implementing Cisco IP Routing - CCNP Routing

2 ay / 32 - 36 saat 350 m

1 - IP Routing Texnologiyaları

- Routing metodları və routing protokolları haqqında
- Dynamic routing növləri və analizi
- İPv6 routing, İPv6 Rouing protokol növləri və analizi

2 - OSPF

-Çalışma mexanizmi
OSPFv2 - sazlanması və yoxlanılması
OSPFv2 – database-in analizi və yoxlanılması
LAB – OSPFv2 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

3 - EIGRP

- Çalışma mexanizmi
EIGRP sazlanması və yoxlanılması
LAB – EIGRP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

4 - İPv6 Routing Protokolları

İlkin İPv6 routing sazlanması
RİPng, OSPFv3 və EİGRPv6 çalışma mexanizmi
LAB – OSPFv3 sazlanması və yoxlanılması

5 - BGP Protokolu

- BGP protokolunun işləmə mexanizmi və sazlanması
- eBGP və iBGP arasında fərqlər və dizayn fərqləri
- BGP atributları və onların analizi
- BGP protokolunda İPv6 dəstəklənməsinin izahı və yoxlanılması
- LAB – BGP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

6 - Route Redistribution

- Route redistribution haqqında
- Müxtəlif routing protokollarda redistribution sazlanması və yoxlanılması
- LAB – OSPF və EİGRP protokollarında redistribution sazlanması

7 - VPN Texnologiyaları

- VPN texnologiyarı haqqında
- MPLS, VPN növlərinin (DMVPN) izahı
- GRE qoşulmanın sazlanması və yoxlanılması
- LAB – DMVPN Tunnel sazlanması və yoxlanılması

8 - Yekun Imtahan

Laboratoriya saatları üçün təyin olunmuş əsas mövzular:

LAB1 – OSPFv2 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

LAB2 – EIGRP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

LAB3 – OSPFv3 sazlanması və yoxlanılması

LAB4 – BGP sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

LAB5 – OSPF və EİGRP protokollarında redistribution sazlanması

LAB6 – DMVPN Tunnel sazlanması və yoxlanılması Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.