Təlimçilər
KƏNAN ƏKPƏROV
Verilənlər Bazası İnzibatçısı (VBİ)

İKT sahəsi üzrə 9 illik iş təcrübəsinə malikdir. Bu müddət ərzində bir neçə böyük layihələrin həyata keçirilməsində VB inzibatçısı, Server inzibatçısı, Layihə rəhbəri kimi bir sıra vəzifələri icra etmişdir. Həmçinin, könüllülərdən ibarət olan Texnologiya Azərbaycan (Technet) qrupunun üzvüdür, bir sıra məqalələrin müəllifidir.

“Çox vaxt İT sahəsinə başlamaq istəyənlər və ya bu sahədə özünü inkişaf etdirmək istəyənlər istiqamətlərini seçməkdə çətinlik çəkirlər. Onlara düzgün istiqaməti tapmaqda məsləhətlər vermək, təcrübədə rastlaşdığımız problemləri və problemlərin həlli yollarını paylaşmaq tələbələrə izah olunan mövzuların daha effektiv öyrənilməsinə şərait yaradır. Paylaşmaq isə öz biliklərimizi də təkmilləşdirməyə və özümüzü inkişaf etdirməyə imkan verir.”

İxtisaslaşma: Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri, Windows Client/Server arxitekturası

Sertifikatlar / Təlimlər

Microsoft:

  • Microsoft Certified Solutions Associate
  • Microsoft Certified İT Professional
  • Microsoft Certified Technology Specialist
  • Microsoft Certified Professional
  • Microsoft Specialist -Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 

Oracle:

  • Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
  • Oracle Database 11g Administrator Certified Professional