Təlimçilər
CAVİD ƏLİZADƏ
Sistem inzibatçısı

İnformasiya texnalogiyaları sahəsində 8 illik iş təəcürbısinə sahibəm. Bir çox beynəlxalq sertifikatlaşdırma programlarından keçmişəm və qeyd olunan sertifikatlara sahibəm : 
RHCSA6/7, RHCE6/7, VCA-DCV, VCP5-DCV, MCP, MCTS 
Bir çox proyektlərdə sistem inteqrasiya ilə məşğul olmuşam.
Open Source məhsullar və *nix sistemlər ilə məşğul olmağı çox sevirəm. Bu səhədə insanları marifləndirməyi və özümündə daim mariflənməyini arzulayıram.