Təlimçilər
RAUF XƏLƏFOV
Verilənlər Bazası İnzibatçısı (VBİ)

Müvafiq sahədə 15 illik iş təcrübəsinə malikdir və bu müddət ərzində müxtəlif sahələrdə Verilənlər Bazası İnzibatçısı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Microsoft şirkətinin rəsmi təlimçisi (MCT) statusuna malik biri olaraq dərslərin hər cəhətdən yüksək keyfiyyətli olmasına çalışır.  Bir çox video-dərslik və məqalələrin müəllifidir. “Azerbaijan SQL Server/BI User Group” qrupunun yaradıcısı və fəal üzvü, MSDN forumlarının fəal üzvüdür.

Sahə / İxtisaslaşma:

  • VBİS / Verilənlər Bazalarının İdarə Edilməsi və “Performance Tuning” məsələləri

 

Sertifikatlar:

  • Microsoft Certified Trainer
  • Microsoft Certified Solutions Associated - SQL Server
  • Microsoft Certified Professional