TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Rauf Xələfov

Verilənlər Bazası İnzibatçısı

Müvafiq sahədə 15 illik iş təcrübəsinə malikdir və bu müddət ərzində müxtəlif sahələrdə Verilənlər Bazası İnzibatçısı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Microsoft şirkətinin rəsmi təlimçisi (MCT) statusuna malik biri olaraq dərslərin hər cəhətdən yüksək keyfiyyətli olmasına çalışır. Bir çox video-dərslik və məqalələrin müəllifidir. “Azerbaijan SQL Server/BI User Group” qrupunun yaradıcısı və fəal üzvü, MSDN forumlarının fəal üzvüdür.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ

VBİS / Verilənlər Bazalarının İdarə Edilməsi və “Performance Tuning” məsələləri

SERTİFİKATLARI

Microsoft

Microsoft Certified Trainer
Microsoft Certified Solutions Associated - SQL Server
Microsoft Certified Professional