TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Kənan Əkpərov

Verilənlər Bazası İnzibatçısı (VBİ)

İKT sahəsi üzrə 9 illik iş təcrübəsinə malikdir. Bu müddət ərzində bir neçə böyük layihələrin həyata keçirilməsində VB inzibatçısı, Server inzibatçısı, Layihə rəhbəri kimi bir sıra vəzifələri icra etmişdir. Həmçinin, könüllülərdən ibarət olan Texnologiya Azərbaycan (Technet) qrupunun üzvüdür, bir sıra məqalələrin müəllifidir.

"Çox vaxt İT sahəsinə başlamaq istəyənlər və ya bu sahədə özünü inkişaf etdirmək istəyənlər istiqamətlərini seçməkdə çətinlik çəkirlər. Onlara düzgün istiqaməti tapmaqda məsləhətlər vermək, təcrübədə rastlaşdığımız problemləri və problemlərin həlli yollarını paylaşmaq tələbələrə izah olunan mövzuların daha effektiv öyrənilməsinə şərait yaradır. Paylaşmaq isə öz biliklərimizi də təkmilləşdirməyə və özümüzü inkişaf etdirməyə imkan verir."

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ

Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri, Windows Client/Server arxitekturası

SERTİFİKATLARI

Microsoft

Microsoft Certified Solutions Associate
Microsoft Certified İT Professional
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist - Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Oracle

Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
Oracle Database 11g Administrator Certified Professional