TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Cavid Əlizadə

Sistem İnzibatçısı

İnformasiya texnologiyaları sahəsində 8 illik iş təcrübəsinə sahibdir. Bir çox beynəlxalq sertifikatlaşdırma programlarından keçmişdir. Müxtəlif proyektlərdə sistem inteqrasiya ilə məşğul olmuşdur. Open Source məhsullar və *nix sistemlər ilə məşğul olmaqda maraqlıdır. Bu səhədə insanları marifləndirməyi və özünü də daim mariflənməyini arzulayır.

SERTİFİKATLARI

RHCSA6/7, RHCE6/7, VCA-DCV, VCP5-DCV, MCP, MCTS